El-Esmau'l Husna 2 Cilt

75 ₺
150 ₺
75
Kategori
Fiyat
75 ₺
Boyut
17x24
Kapak
Ciltli
Sayfa
1600
Stok
Yok

Whatsapp üzerinden sipariş vermek için tıklayın.

Elinizdeki kitap, yüce Allah'ın güzel isimlerini ve yüce sıfatlarını ele alan

bir çalışmadır. Asli gayesi , Allah'ı (cc), kendisini/kendi zatını tanıttığı gibi tanıtmak ve O'nun razı olacağı şekilde kendisine kulluk edilmesine vesile olmaktır.

Zira İslam'ın merkezinde yüce Allah'a iman ve yalnızca O'na kulluk vardır (Tevhid).

 

Allah'a iman ve kulluk, O'nu (cc) tanımanın semeresidir. Takdir edersiniz ki , tanımadığımız bir varlığa hakkıyla inanmak ve ona karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek pek mümkün değildir. Bu nedenle iman ve kulluk davasının gelip dayandığı  temel; O'nu tanımak , daha doğru bir ifadeyle "doğru tanımak"tır.

 

Zira , Allah'ı (cc) tanımayan veya O'nu eksik tanıyan insan, ilk düğmeyi yanlış ilikleyen veya temeli eğıi atan insan gibidir. Böyle birinin iman ve kulluğa dair tüm yaptıkları, yanlış ve eğri olmaya mahkumdur .

 

El-Esmau'l Husna kitabı , Allah'ı  (cc) doğru tanıma isteğiyle başlamış bir çalışmadır. Müellif, bu çalışmaya kendisi için başlamış , Kur'an ve sahih sünnetten yüce

Allah'ın isimlerini ve tecellilerini derlemeye başlamıştır. Daha sonra bu çalışma sohbet halkası olarak ilim talebeleriyle paylaşılmıştır. Araya giren iki ayrı imtihan, sohbetleri kesintiye uğratmış; bunun akabinde de çalışma, yüce Allah'ın yardımıyla kitap olarak tamamlanmıştır . Güzel isimlerin ve yüce sıfatların sahibinden,

bu çalışmayı sohbet olarak da tamamlamayı kolaylaştırmasını niyaz ederiz. Çalışmayı genel olarak iki bölüme ayırabiliriz:

a. Mukaddime/Ön söz: Bu bölümde, El-Esmau'l Husna kavramına dair genel bilgiler, Allah'ın isimlerini bilmenin faydaları ve kitapta izlenen metoda dair açıklamalar bulacaksınız.

 

b. El-Esmau'l Husna: Bu bölümde yüce Allah'ın güzel isimlerini ve mukaddimede belirtilen usule göre açıklamasını bulacaksınız. Çaba bizden, başarı Allah'tandır.

 

El-Esmau'l Husna 2 Cilt

Elinizdeki kitap, yüce Allah'ın güzel isimlerini ve yüce sıfatlarını ele alan

bir çalışmadır. Asli gayesi , Allah'ı (cc), kendisini/kendi zatını tanıttığı gibi tanıtmak ve O'nun razı olacağı şekilde kendisine kulluk edilmesine vesile olmaktır.

Zira İslam'ın merkezinde yüce Allah'a iman ve yalnızca O'na kulluk vardır (Tevhid).

 

Allah'a iman ve kulluk, O'nu (cc) tanımanın semeresidir. Takdir edersiniz ki , tanımadığımız bir varlığa hakkıyla inanmak ve ona karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek pek mümkün değildir. Bu nedenle iman ve kulluk davasının gelip dayandığı  temel; O'nu tanımak , daha doğru bir ifadeyle "doğru tanımak"tır.

 

Zira , Allah'ı (cc) tanımayan veya O'nu eksik tanıyan insan, ilk düğmeyi yanlış ilikleyen veya temeli eğıi atan insan gibidir. Böyle birinin iman ve kulluğa dair tüm yaptıkları, yanlış ve eğri olmaya mahkumdur .

 

El-Esmau'l Husna kitabı , Allah'ı  (cc) doğru tanıma isteğiyle başlamış bir çalışmadır. Müellif, bu çalışmaya kendisi için başlamış , Kur'an ve sahih sünnetten yüce

Allah'ın isimlerini ve tecellilerini derlemeye başlamıştır. Daha sonra bu çalışma sohbet halkası olarak ilim talebeleriyle paylaşılmıştır. Araya giren iki ayrı imtihan, sohbetleri kesintiye uğratmış; bunun akabinde de çalışma, yüce Allah'ın yardımıyla kitap olarak tamamlanmıştır . Güzel isimlerin ve yüce sıfatların sahibinden,

bu çalışmayı sohbet olarak da tamamlamayı kolaylaştırmasını niyaz ederiz. Çalışmayı genel olarak iki bölüme ayırabiliriz:

a. Mukaddime/Ön söz: Bu bölümde, El-Esmau'l Husna kavramına dair genel bilgiler, Allah'ın isimlerini bilmenin faydaları ve kitapta izlenen metoda dair açıklamalar bulacaksınız.

 

b. El-Esmau'l Husna: Bu bölümde yüce Allah'ın güzel isimlerini ve mukaddimede belirtilen usule göre açıklamasını bulacaksınız. Çaba bizden, başarı Allah'tandır.

 

El-Esmau'l Husna 2 Cilt
Tevhid Kitap